Skip to Content

Sysynt workshop med fritidspedagoger på Gerlesborgsskolan

Datum: 
Wed, 2014-12-10 09:00 - 12:00
Tag: 
Workshop

Sysynt workshop med fritidspedagoger

Syntjuntan besöker Nordiska Akvarellmuseet, Gerlesborgsskolan och Frilagret i Göteborg
– Samarbete kring konserter och workshops med nutida musik, improvisation och ljudkonst

I samarbete med Elsbeth Berg och Levande musik.