2016-09-10 Syntjunta hos Köttinspektionen i Uppsala