SYBORG - ljudinstallation på Tegen2 30/8-22/9 2013