Soundofmusic - Syntjuntan, schhh SE3JQ12001

Skivan börjar som en störning, någon gammal film med dramatiskt innehåll, där ljudanläggningen kollapsat. Bara enstaka fragment tränger in. Ljudet smyger in från en annan dimension i tid och rum. Så småningon...

Av: Thomas Millroth

http://www.soundofmusic.nu/recension/syntjuntanschhh