Varning för Sirener!!

Varning för Sirener!!Sirenfaran bedöms allvarligast under Midsommardagen i Stockholms skärgård. Sjöfarare bör se upp främst i farvattnen kring Dalarö: Ingaröfjärden, Jungfrufjärden, Mysingen och Nämndöfjärden.Syntjuntan satsar i år på uppsökande verksamhet med fokus på sjöfarare. Med sitt nya verk Sirener dyker dom upp i Stockholms skärgård under Midsommardagen.Följ Syntjuntan på facebook för en uppdatering av tid och plats.