Zickermans Värld - En syntjunta i varje kvarter

Läs artikeln om Syntjuntan av Frida Arnqvist Engström i Zickermans Värld

http://www.zickermans.se/syntjuntan/